Skat af investeringsbeviser

Vejledning til årsopgørelsen 2015

Din årsopgørelse vil i de fleste tilfælde være fortrykt med oplysninger om udbytte fra Nordea Invests afdelinger. Men der kan være forhold, du skal være opmærksom på for 2014 i relation til fusioner, lukninger og omdannelser af afdelinger. Det kan du læse mere om i vejledningen nedenfor.

VEJLEDNING TIL ÅRSOPGØRELSEN 2015PDF

 

Skattekurser 19.05.93 og 19.01.94
Afdeling 19. maj 1993 19. januar 1994

Akkumulerende

Afdelingen er den 18. november 2005 omdøbt til Lav Kuponrente

180,25/45,0625** 210,50/52,6250**

Aktier II

Afdelingen hed frem til den 4. april 2006 World.

117,00

141,25

DanBonds

Afdelingen skiftede d. 27. april 2007 navn til Korte obligationer.

109,00

115,25

Direct

112,25

124,50

InterBonds

Afdelingen skiftede den 27. april 2007 navn til Globale obligationer.

94,00

105,50

Balance

Afdelingen skiftede den 27. april 2007 navn til Mellemlange obligationer.

162,75

198,75

Verden

202,75/40,5500*

258,50/51,7000*

Global Vækst
Afdelingen hed frem til den 4. april 2006 Futura.

146,25/29,2500*

209,00/41,8000*

Europa

105,50/35,1667*

142,25/47,4167*

Japan

76,50

85,25

USA

136,25/34,0625*

169,00/42,2500*

Fjernøsten

-

117,00

Danmark

170,50/56,8333*

240,75/80,2500*

Danske aktier

Afdelingen er den 18. november 2005 udspaltet fra Akkumulerende og anses skattemæssigt for anskaffet på samme tidspunkt som Akkumulerende

45,0625

52,6250

Spanien
Afdelingen er den 31. maj 1999 fusioneret ind i Europa.

68,25/36,2203***

88,00/46,7017***

Tyskland
Afdelingen er den 28. juni 2002 fusioneret ind i Europa.

105,50/ 40,0212****

136,50/51,7810****

 

* Kursen er reguleret i forbindelse med udstedelse af fondsandele den 12. april 2000.

** Kursen er reguleret i forbindelse med udstedelse af fondsandele pr. samme dato.

*** Kursen er reguleret i forbindelse med fusionen og udstedelse af fondsandele den 12. april 2000.

**** Kursen er reguleret i forbindelse med fusionen og udstedelse af fondsandele den 12. april 2000.

 

 

Basis - nye skattekurser fra 2012

Basis-afdelingerne følger fra 2012 reglerne for udloddende investeringsforeninger. Det betyder, at du bliver beskattet af udbetalt udbytte, mens du først bliver beskattet af gevinster (og kan modregne tab) på salgstidspunktet. Pr. 1. januar 2012 har du fået en ny skattemæssig anskaffelseskurs på Basis, som svarer til kursen pr. 31. december 2011. Den nye skattekurs skal du anvende, når du sælger Basis og skal beregne gevinsten/tabet. Det gør du ved at trække din nye skattekurs pr. 1. januar 2012 fra salgskursen.

Afdeling Ny skattekurs

Basis 1

142,90

Basis 2

129,65

Basis 3

113,74