Skat af investeringsbeviser

Vejledning til årsopgørelsen 2013

Din årsopgørelse vil i de fleste tilfælde være fortrykt med oplysninger om udbytte fra Nordea Invests afdelinger. Men der kan være forhold, du skal være opmærksom på for 2013 i relation til fusioner, lukninger og omdannelser af afdelinger. Det kan du læse mere om i vejledningen nedenfor.

VEJLEDNING TIL ÅRSOPGØRELSEN 2013PDF

 

Skattekurser 19.05.93 og 19.01.94
Afdeling 19. maj 1993 19. januar 1994

Akkumulerende

Afdelingen er den 18. november 2005 omdøbt til Lav Kuponrente

180,25/45,0625** 210,50/52,6250**

Aktier II

Afdelingen hed frem til den 4. april 2006 World.

117,00

141,25

DanBonds

Afdelingen skiftede d. 27. april 2007 navn til Korte obligationer.

109,00

115,25

Direct

112,25

124,50

InterBonds

Afdelingen skiftede den 27. april 2007 navn til Globale obligationer.

94,00

105,50

Balance

Afdelingen skiftede den 27. april 2007 navn til Mellemlange obligationer.

162,75

198,75

Verden

202,75/40,5500*

258,50/51,7000*

Global Vækst
Afdelingen hed frem til den 4. april 2006 Futura.

146,25/29,2500*

209,00/41,8000*

Europa

105,50/35,1667*

142,25/47,4167*

Japan

76,50

85,25

USA

136,25/34,0625*

169,00/42,2500*

Fjernøsten

-

117,00

Danmark

170,50/56,8333*

240,75/80,2500*

Danske aktier

Afdelingen er den 18. november 2005 udspaltet fra Akkumulerende og anses skattemæssigt for anskaffet på samme tidspunkt som Akkumulerende

45,0625

52,6250

Spanien
Afdelingen er den 31. maj 1999 fusioneret ind i Europa.

68,25/36,2203***

88,00/46,7017***

Tyskland
Afdelingen er den 28. juni 2002 fusioneret ind i Europa.

105,50/ 40,0212****

136,50/51,7810****

 

* Kursen er reguleret i forbindelse med udstedelse af fondsandele den 12. april 2000.

** Kursen er reguleret i forbindelse med udstedelse af fondsandele pr. samme dato.

*** Kursen er reguleret i forbindelse med fusionen og udstedelse af fondsandele den 12. april 2000.

**** Kursen er reguleret i forbindelse med fusionen og udstedelse af fondsandele den 12. april 2000.

Årsopgørelsen 2013 - registreringsfejl er nu rettet hos SKAT

Nogle af vores investorer har desværre været ramt af en række fejlregistringer hos SKAT. Fejlene, som fremgår af kundernes årsopgørelse for 2013 fra SKAT, knytter sig til en række fusioner, som blev gennemført i 2013, samt afviklingen af Nordea Invest Indeksobligationer og skatteklassifikation af Nordea Invest Basis 1, 2 og 3.

Disse er nu alle blevet løst, og de berørte kunder modtager en ny årsopgørelse fra SKAT. Det betyder, at kunderne ikke selv skal gøre noget i forhold til årsopgørelsen for 2013.

Nordea Invest Basis 2 - ny årsopgørelse for 2012

For indkomståret 2012 håndterede SKAT Nordea Invest Basis 2 som en lagerbeskattet afdeling, hvor den reelt var realisationsbeskattet. Fejlen betød, at investorernes skatteårsopgørelse for 2012 kunne være forkert. SKAT har netop oplyst, at fejlen nu vil blive rettet.

De investorer, der er omfattet af fejlen, vil modtage en henvendelse fra SKAT med forslag til en ny årsopgørelse for indkomståret 2012. SKAT forventer, at henvendelserne bliver sendt i løbet af efteråret 2014, og vil indeholde en orientering om, hvordan investorerne skal forholde sig.

De investorer, der ikke vil vente på SKATs nye forslag til årsopgørelsen for 2012, kan godkende det i deres personlige skattemappe på skat.dk.

Nordea Invest Indeksobligationer

Hele slutopgørelsen, der blev udbetalt i forbindelse med afviklingen af Nordea Invest Indeksobligationer i 2013, var fejlagtigt registreret som kapitalindkomst på årsopgørelsen.

Håndtering: Denne fejl er nu rettet og de berørte kunder vil snarest modtage en ny årsopgørelse fra SKAT. Det betyder, at kunderne ikke selv skal gøre andet end den normale kontrol af årsopgørelsen.

Særligt om fusioner gennemført i 2013

Kunder der havde investeret i de ophørende afdelinger, vil på den nye årsopgørelse for 2013 se flg. tekst:

Vi har registreret, at der i 2013 er sket en ændring i din beholdning af værdipapirer. Hvis det skyldes, at du har solgt værdipapirer, mangler vi oplysninger fra dig for at kunne beregne din gevinst eller dit tab. Vælg Ret årsopgørelse/selvangivelsen og klik på den lommeregner ud for rubrik 30. har du ikke solgt værdipapirer, kan du se brot fra denne tekst.

Oversigt over skattefrie fusioner i 2013:


Ophørende afdeling

        Fortsættende afdeling

Korte obligationer Privat

        Korte obligationer 2

Lange obligationer Privat

        Lange obligationer

Mellemlange obligationer Privat

        Mellemlange obligationer

Formueforvaltning obligationer

        Mellemlange obligationer

Danske aktier

        Danmark