Udbytte

Aconto-udlodning i september 2014

Nordea Invest udbetaler aconto udbytte i 4 afdelinger for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014. Udbytter bliver udbetalt til investorernes konti mandag den 15. september 2014 og vil fragå kursen onsdag den 10. september 2014.

Aconto-udlodning i september 2014
Afdeling ISIN Udbytte
Nordea Invest Korte obligationer DK0060268506 1,00 kr. pr. andel
Nordea Invest Mellemlange obligationer DK0015168686 1,60 kr. pr. andel
Nordea Invest Lange obligationer DK0060187342 1,10 kr. pr. andel
Nordea Invest Fonde DK0060145183 1,20 kr. pr. andel

 

Udlodning for 2013 - udbetalt i april 2014

De foreslåede udbetalinger af udbytte i kroner pr. andel for regnskabsåret 2013 blev godkendt på generalforsamlingen den 9. april 2014 og kan ses nedenfor.

Udbytte forventes udbetalt til investorernes konti den 15. april 2014. De investorer, som er tilmeldt automatisk reinvestering af udbytterne, modtager den 15. april 2014 udbyttebeviser i de depoter, som de har anvist.

Hvis en afdeling ikke fremgår af listen skyldes det, at der ikke udloddes udbytte for 2013.

Udlodning i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2013 (opgjort i kr. pr. andel)
Udlodning i alt Heraf aconto-udlodning Restudlodning

Kapital
indkomst

Aktie
indkomst

Skattefri

Obligationsafdelinger
European High Yield Bonds
(DK0016306798)
10,30 0,00 10,30 10,30 0,00 0,00
Fonde
(DK0060145183)
4,80 1,40 3,40 4,08 0,00 0,72
Korte obligationer Lagerbeskattet (DK0060014678) 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00
Korte obligationer (DK0060268506) 2,70 0,00 2,70 2,67 0,00 0,03
Mellemlange obligationer (DK0015168686) 4,70 1,80 2,90 4,50 0,00 0,20
Lange obligationer (DK0060187342) 2,90 0,00 2,90 2,89 0,00 0,01
Virksomhedsobligationer (DK0016015399) 6,40 0,00 6,40 6,40 0,00 0,00
Virksomhedsobligationer Højrente (DK0016067432) 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00
Aktieafdelinger
Aktier
(DK0010250158)
3,40 0,00 3,40 0,00 3,40 0,00
Danmark (DK0010265859) 37,90 0,00 37,90 0,00 37,90 0,00
Danske Aktier Fokus (DK0060012466) 31,10 0,00 31,10 0,00 31,10 0,00
Europa Small Cap (DK0015960983) 11,20 0,00 11,20 0,00 11,20 0,00
Fjernøsten (DK0010197839) 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00
Globale Aktier Indeks (DK0060451623) 2,60 0,00 2,60 0,00 2,60 0,00
Global Value (DK0010301324) 14,20 0,00 14,20 0,00 14,20 0,00
Klima og Miljø (DK0060192185) 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00
Nordic Small Cap (DK0015974695) 29,90 0,00 29,90 0,00 29,90 0,00
Stabile Aktier (DK0060048304) 5,40 0,00 5,40 0,00 5,40 0,00
Balancerede afdelinger
Basis 1
(DK0016195860)
7,50 0,00 7,50 7,50 0,00 0,00
Basis 2
(DK0016195944)
7,50 0,00 7,50 7,50 0,00 0,00
Basis 3
(DK0016196082)
6,80 0,00 6,80 0,00 6,80 0,00
Basis 4
(DK0060075893)
4,50 0,00 4,50 0,00 4,50 0,00
Stabil Balanceret (DK0060014595) 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

 

Udbytte i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje for 2013

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje godkendte udbytterne på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 10. april 2014. Udbytterne forventes at blive udbetalt til investorerne den 16. april 2014.

Hvis en afdeling ikke fremgår af listen skyldes det, at der ikke udloddes for 2013.

Udlodning i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje for 2013 (opgjort i kr. pr. andel)
Udlodning i alt
Heraf aconto
udlodning
Rest-udlodning Kapital-
indkomst

Aktie
indkomst

Skatte-fri

Obligationsafdelinger
Korte Obligationer (DK0060272961) 1,60 0,00 1,60 1,60 0,00 0,00
Lange Obligationer (DK0060273183) 2,90 0,00 2,90 2,90 0,00 0,00
Aktieafdelinger
Aktier (DK0060273340) 4,20 0,00 4,20 0,00 4,20 0,00
Danmark (DK0060273506) 3,20 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00
Verden (DK0060273423) 4,40 0,00 4,40 0,00 4,40 0,00

PBPM afdelinger

PBPM Globale Aktier Strategi KL1 (DK0060495679) 3,50 0,00 3,50 0,00 3,50 0,00
PBPM Globale Aktier Strategi KL2 (DK0060495752) 3,70 0,00 3,70 0,00 3,70 0,00
PBPM Globale Aktier Strategi KL3 (DK0060495836) 3,70 0,00 3,70 0,00 3,70 0,00
PBPM Danske Obligationer KL1 (DK0060495919) 1,30 0,00 1,30 1,30 0,00 0,00
PBPM Danske Obligationer KL2 (DK0060496057) 1,30 0,00 1,30 1,30 0,00 0,00
PBPM Danske Obligationer KL3 (DK0060496131) 1,40 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00
PBPM Obligationer KL1 (DK0060496214) 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00
PBPM Obligationer KL2 (DK0060496487) 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00
PBPM Obligationer KL3 (DK0060496560) 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00