Udbytte

Udbytter for 2015 for Investeringsforeningen Nordea Invest

De foreslåede udbytter for regnskabsåret 2015 blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. april 2016.

De indstillede udbytter for afdelingerne Virksomhedsobligationer, Aktier, Stabile Aktier, Danmark, Fjernøsten, Kina, USA, Basis 2, Basis 3, Basis 4, Danske aktier fokus, Emerging Markets, Europa Small Cap, Nordic Stars og Global Small Cap har tidligere været offentliggjort.

Udbytterne forventes udbetalt den 15. april. Hvis en afdeling ikke fremgår af listen skyldes det, at der ikke udloddes udbytte for 2015.

 

Udbytte i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2015 (opgjort i kr. pr. andel) for personbeskattede
Udlodning i alt Heraf aconto-udlodning Restudlodning Kapitalindkomst Aktieindkomst Skattefri
Obligationsafdelinger
European High Yield Bonds
(DK0016306798)
5,20 0,00 5,20 5,20 0,00 0,00
Fonde
(DK0060145183)
4,20 1,10 3,10 4,20 0,00 0,00
Korte obligationer (DK0060268506) 1,60 1,00 0,60 1,60 0,00 0,00
Mellemlange obligationer DK0015168686) 4,90 1,50 3,40 4,84 0,00 0,06
Lange obligationer (DK0060187342) 3,90 0,90 3,00 3,90 0,00 0,00
Verdens obligationsmarkeder
(DK0060353886)
2,90 0,00 2,90 2,90 0,00 0,00
Globale obligationer
(DK0010170398)
6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

Virksomhedsobligationer(DK0016015399)

5,70 0,00 5,70 5,70 0,00 0,00
Aktieafdelinger

Aktier
(DK0010250158)

24,90 0,00 24,90 0,00 24,90 0,00

Emerging Markets(DK0010308170)

17,20 0,00 17,20 0,00 17,20 0,00
Stabile Aktier
(DK0060048304)
19,20 0,00 19,20 0,00 19,20 0,00

Nordic Stars(DK0060095735)

29,30 0,00 29,30 0,00 29,30 0,00
Globale Aktier Indeks (DK0060451623) 21,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00

Global Value (DK0010301324)

17,70 0,00 17,70 0,00 17,70 0,00
Indien
(DK0060144962)
14,20 0,00 14,20 0,00 14,20 0,00
Euro Small Cap
(DK0015960983)
31,90 0,00 31,90 0,00 31,90 0,00
Klima og Miljø (DK0060192185) 19,70 0,00 19,70 0,00 19,70 0,00
Nordic Small Cap (DK0015974695) 46,60 0,00 46,60 0,00 46,60 0,00

Danmark(DK0010265859)

111,10 0,00 111,10 0,00 111,10 0,00

Global Small Cap(DK0016050974)

2,70 0,00 2,70 0,00 2,70 0,00
Verden
(DK0010265420)
8,40 0,00 8,40 0,00 8,40 0,00

Fjernøsten(DK0010197839)

15,50 0,00 15,50 0,00 15,50 0,00

Kina
(DK0060134302)

24,50 0,00 24,50 0,00 24,50 0,00

USA
(DK0010265776)

18,50 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00

Danske Aktier Fokus(DK0060012466)

49,10 0,00 49,10 0,00 49,10 0,00

Europæiske Aktier Fokus
(DK0060031680)

10,60 0,00 10,60 0,00 10,60 0,00
Balancerede afdelinger

Stabil Balanceret(DK0060014595)

4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00

Basis 1
(DK0016195860)

6,30 0,00 6,30 6,30 0,00 0,00

 Basis 2(DK0016195944)

7,10 0,00 7,10 7,10 0,00 0,00

Basis 3
(DK0016196082)

7,10 0,00 7,10 0,00 7,10 0,00

 Basis 4(DK0060075893)

8,50 0,00 8,50 0,00 8,50 0,00

 

 

Udbytte i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje for 2015 opgjort i kr. per andel
Afdelingsnavn Udlodning i kr. pr. andel ultimo Aconto-udlodning pr. andel 2015 I alt pr. andel Kapitalindkomst pr. andel Aktieindkomst pr. andel Skattefri pr. andel

Danmark(DK0060273506)

21,70 0,00 21,70 0,00 21,70 0,00

Aktier
(DK0060273340)

13,70 0,00 13,70 0,00 13,70 0,00

USA og Europa(DK0060273696)

16,80 0,00 16,80 0,00 16,80 0,00

Verden
(DK0060273423)

15,60 0,00 15,60 0,00 15,60 0,00

Emerging Markets og Asien
(DK0060273779)

1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00

Korte Obligationer(DK0060272961)

0,80 0,00 0,80 0,80 0,00 0,00

Lange Obligationer(DK0060273183)

2,90 0,00 2,90 2,90 0,00 0,00

Fleksibel - Obligationer(DK0060638294)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PBPM Globale Aktier Fokus KL1(DK0060495323)

12,40 0,00 12,40 0,00 12,40 0,00

PBPM Globale Aktier Fokus KL2(DK0060495406)

12,80 0,00 12,80 0,00 12,80 0,00

PBPM Globale Aktier Fokus KL3(DK0060495596)

13,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00

PBPM Globale Aktier Strategi KL1(DK0060495679)

4,40 0,00 4,40 0,00 4,40 0,00

PBPM Globale Aktier Strategi KL2(DK0060495752)

4,80 0,00 4,80 0,00 4,80 0,00

PBPM Globale Aktier Strategi KL3(DK0060495836)

5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

PBPM Stats- og realkreditobligationer KL1
(DK0060495919)

3,10 0,00 3,10 3,10 0,00 0,00

PBPM Stats- og realkreditobligationer KL2
(DK0060496057)

3,30 0,00 3,30 3,30 0,00 0,00

PBPM Stats- og realkreditobligationer KL3
(DK0060496131)

3,30 0,00 3,30 3,30 0,00 0,00

PBPM Kreditobligationer KL1(DK0060496214)

2,40 0,00 2,40 2,40 0,00 0,00

PBPM Kreditobligationer KL2(DK0060496487)

2,50 0,00 2,50 2,50 0,00 0,00

PBPM Kreditobligationer KL3(DK0060496560)

2,80 0,00 2,80 2,80 0,00 0,00