Udbytte

Udbytter for Investeringsforeningen Nordea Invest

På den ordinære generalforsamling for Investeringsforeningen Nordea Invest den 14. april 2015, blev de foreslåede udbytter vedtaget.

Hvis en afdeling ikke fremgår af listen skyldes det, at der ikke udloddes udbytte for 2014. 

Udlodning i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2014 (opgjort i kr. pr. andel)

 

 

 

 

 

Personbeskattede

 

Udlodning

i alt

Heraf a conto

Udlodning

Rest-udlodning

Kapital-

indkomst

Aktie-

indkomst

Skatte-

fri

Obligationsafdelinger

 

 

 

 

 

 

European High Yield Bonds

(DK0016306798)

7,20

0,00

7,20

7,20

0,00

0,00

Fonde (DK0060145183)

6,00

1,20

4,80

5,96

0,00

0,04

Globale Obligationer

(DK0010170398)

6,00

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

HøjrenteLande

(DK0016254899)

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

Korte obligationer (DK0060268506)

2,70

1,00

1,70

2,70

0,00

0,00

Korte obligationer Lagerbeskattet

(DK0060014678)

2,50

0,00

2,50

2,50

0,00

0,00

Mellemlange obligationer DK0015168686)

4,40

1,60

2,80

4,36

0,00

0,04

Lange obligationer (DK0060187342)

3,70

1,10

2,60

3,70

0,00

0,00

Verdens obligationsmarkeder

(DK0060353886)

6,40

0,00

6,40

6,40

0,00

0,00

Virksomhedsobligationer (DK0016015399)

10,10

0,00

10,10

10,10

0,00

0,00

Virksomhedsobligationer Højrente

(DK0016067432)

3,50

0,00

3,50

3,50

0,00

0,00

Aktieafdelinger

 

 

 

 

 

 

Aktier (DK0010250158)

18,60

0,00

18,60

0,00

18,60

0,00

Danmark (DK0010265859)

76,40

0,00

76,40

0,00

76,40

0,00

Danske Aktier Fokus (DK0060012466)

30,60

0,00

30,60

0,00

30,60

0,00

Emerging Markets

(DK0010308170)

0,90

0,00

0,90

0,00

0,90

0,00

Europa Small Cap (DK0015960983)

18,40

0,00

18,40

0,00

18,40

0,00

Fjernøsten (DK0010197839)

7,70

0,00

7,70

0,00

7,70

0,00

Globale Aktier Indeks (DK0060451623)

8,70

0,00

8,70

0,00

8,70

0,00

Global Value (DK0010301324)

44,40

0,00

44,40

0,00

44,40

0,00

Indien (DK0060144962)

19,60

0,00

19,60

0,00

19,60

0,00

Kina

(DK0060134302)

7,10

0,00

7,10

0,00

7,10

0,00

Klima og Miljø (DK0060192185)

12,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

Nordic Small Cap (DK0015974695)

27,30

0,00

27,30

0,00

27,30

0,00

Stabile aktier (DK0060048304)

8,50

0,00

8,50

0,00

8,50

0,00

USA

(DK0010265776)

10,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

Balancerede afdelinger

 

 

 

 

 

 

Stabil Balanceret (DK0060014595)

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

Basis 1 (DK0016195860)

7,00

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

Basis 2 (DK0016195944)

7,70

0,00

7,70

7,70

0,00

0,00

Basis 3 (DK0016196082)

6,20

0,00

6,20

0,00

6,20

0,00

Basis 4 (DK0060075893)

5,20

0,00

5,20

0,00

5,20

0,00

 

Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

På den ordinære generalforsamling onsdag den 15. april 2015 i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje blev nedenstående udbytter godkendt.

Hvis en afdeling ikke fremgår af listen skyldes det, at der ikke udloddes for 2014.

Udlodning i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje for 2014 (opgjort i kr. pr. andel)

 

 

 

Heraf a conto

Udlodning

Rest-udlodning

Personbeskattede

 

Udlodning

i alt

Kapital-

indkomst

Aktie-

indkomst

Skatte-

fri

Obligationsafdelinger

 

 

 

 

 

 

Korte Obligationer (DK0060272961)

2,10

0,00

2,10

2,10

0,00

0,00

Lange Obligationer (DK0060273183)

6,50

0,00

6,50

6,50

0,00

0,00

Aktieafdelinger

 

 

 

 

 

 

Aktier (DK0060273340)

8,30

0,00

8,30

0,00

8,30

0,00

Danmark (DK0060273506)

20,50

0,00

20,50

0,00

20,50

0,00

Emerging Markets og Asien

(DK0060273779)

0,60

0,00

0,60

0,00

0,60

0,00

Verden (DK0060273423)

5,20

0,00

5,20

0,00

5,20

0,00

PBPM afdelinger

PBPM Globale Aktier Fokus KL1 (DK0060495323)

7,80

0,00

7,80

0,00

7,80

0,00

PBPM Globale Aktier Fokus KL2 (DK0060495406)

8,20

0,00

8,20

0,00

8,20

0,00

PBPM Globale Aktier Fokus KL3 (DK0060495596)

8,30

0,00

8,30

0,00

8,30

0,00

PBPM Globale Aktier Strategi KL1 (DK0060495679)

6,10

0,00

6,10

0,00

6,10

0,00

PBPM Globale Aktier Strategi KL2 (DK0060495752)

6,70

0,00

6,70

0,00

6,70

0,00

PBPM Globale Aktier Strategi KL3 (DK0060495836)

6,90

0,00

6,90

0,00

6,90

0,00

PBPM Danske Obligationer KL1 (DK0060495919)

4,10

0,00

4,10

4,10

0,00

0,00

PBPM Danske Obligationer KL2 (DK0060496057)

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

0,00

PBPM Danske Obligationer KL3 (DK0060496131)

4,30

0,00

4,30

4,30

0,00

0,00

PBPM Obligationer KL1 (DK0060496214)

6,30

0,00

6,30

6,30

0,00

0,00

PBPM Obligationer KL2 (DK0060496487)

6,50

0,00

6,50

6,50

0,00

0,00

PBPM Obligationer KL3 (DK0060496560)

6,70

0,00

6,70

6,70

0,00

0,00