Udbytte

Se udbytterne for 2015, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. april 2016. Hvis en afdeling ikke fremgår af listen skyldes det, at der ikke udloddes udbytte for 2015.

Udbytte 2015 Udbytte 2015

Udbytte i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2015 (opgjort i kr. pr. andel) for personbeskattede


Udlodning
i alt

Heraf aconto-
udlodning

Rest-
udlodning

Kapital-
indkomst

Aktie-
indkomst

Skatte-
fri

Obligationsafdelinger
European High Yield Bonds (DK0016306798)5,200,005,205,200,000,00
Fonde (DK0060145183)4,201,103,104,200,000,00
Korte obligationer (DK0060268506)1,601,000,601,600,000,00
Mellemlange obligationer DK0015168686)4,901,503,404,840,000,06
Lange obligationer (DK0060187342)3,900,903,003,900,000,00
Verdens obligationsmarkeder (DK0060353886)2,900,002,902,900,000,00
Globale obligationer (DK0010170398)6,000,006,006,000,000,00
Virksomhedsobligationer(DK0016015399)5,700,005,705,700,000,00
Aktieafdelinger
Aktier (DK0010250158)24,900,0024,900,0024,900,00
Emerging Markets (DK0010308170)17,200,0017,200,0017,200,00
Stabile Aktier (DK0060048304)19,200,0019,200,0019,200,00
Nordic Stars (DK0060095735)29,300,0029,300,0029,300,00
Globale Aktier Indeks (DK0060451623)21,000,0021,000,0021,000,00
Global Value (DK0010301324)17,700,0017,700,0017,700,00
Indien (DK0060144962)14,200,0014,200,0014,200,00
Euro Small Cap (DK0015960983)31,900,0031,900,0031,900,00
Klima og Miljø (DK0060192185)19,700,0019,700,0019,700,00
Nordic Small Cap (DK0015974695)46,600,0046,600,0046,600,00
Danmark (DK0010265859)111,100,00111,100,00111,100,00
Global Small Cap (DK0016050974)2,700,002,700,002,700,00
Verden (DK0010265420)8,400,008,400,008,400,00
Fjernøsten (DK0010197839)15,500,0015,500,0015,500,00
Kina (DK0060134302)24,500,0024,500,0024,500,00
USA (DK0010265776)18,500,0018,500,0018,500,00
Danske Aktier Fokus (DK0060012466)49,100,0049,100,0049,100,00
Europæiske Aktier Fokus (DK0060031680)10,600,0010,600,0010,600,00
Balancerede afdelinger
Stabil Balanceret (DK0060014595)4,000,004,004,000,000,00
Basis 1 (DK0016195860)6,300,006,306,300,000,00
Basis 2 (DK0016195944)7,100,007,107,100,000,00
Basis 3 (DK0016196082)7,100,007,100,007,100,00
Basis 4 (DK0060075893)8,500,008,500,008,500,00

Udbytte i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje for 2015 opgjort i kr. per andel

AfdelingsnavnUdlodning i kr.
pr. andel
Aconto-
udlodning
I alt pr.
andel
Kapitalindkomst
pr. andel
Aktieindkomst pr.
andel
Skattefri pr. andel
Danmark (DK0060273506)21,700,0021,700,0021,700,00
Aktier (DK0060273340)13,700,0013,700,0013,700,00
USA og Europa (DK0060273696)16,800,0016,800,0016,800,00
Verden (DK0060273423)15,600,0015,600,0015,600,00
Emerging Markets og Asien (DK0060273779)1,000,001,000,001,000,00
Korte Obligationer (DK0060272961)0,800,000,800,800,000,00
Lange Obligationer(DK0060273183)2,900,002,902,900,000,00
PBPM Globale Aktier Fokus KL1 (DK0060495323)
12,400,0012,400,0012,400,00
PBPM Globale Aktier Fokus KL2 (DK0060495406)12,800,0012,800,0012,800,00
PBPM Globale Aktier Fokus KL3 (DK0060495596)13,000,0013,000,0013,000,00
PBPM Globale Aktier Strategi KL1 (DK0060495679)4,400,004,400,004,400,00
PBPM Globale Aktier Strategi KL2 (DK0060495752)4,800,004,800,004,800,00
PBPM Globale Aktier Strategi KL3 (DK0060495836)5,000,005,000,005,000,00
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL1 (DK0060495919)3,100,003,103,100,000,00
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL2 (DK0060496057)3,300,003,303,300,000,00
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL3 (DK0060496131)3,300,003,303,300,000,00
PBPM Kreditobligationer KL1 (DK0060496214)2,400,002,402,400,000,00
PBPM Kreditobligationer KL2 (DK0060496487)2,500,002,502,500,000,00
PBPM Kreditobligationer KL3 (DK0060496560)2,800,002,802,800,000,00