Ansvarlige investeringer

Flod gennem klipper 

Kan dine investeringsvalg bidrage til løsninger på klimaspørgsmål?

Se filmen Convenient Choices

Se filmen
Åbner i nyt vindue
Afkast med ansvar ESG analyse Dialog Udelukkede selskaber Aktivt ejerskab Afkast med ansvar

Afkast med ansvar

Økonomiske nøgletal er vigtige i al kapitalforvaltning. I Nordeas porteføljeforvaltning indgår der også spørgsmål om miljø, socialt ansvar og forretningsetik i regnestykket. Det kalder vi afkast med ansvar.

Vi mener, at ansvarlig investering har en positiv betydning for vores investeringsprodukter. Det mindsker risici for investorerne, hvis vi som kapitalforvaltere sikrer, at de virksomheder vi investerer i opfører sig ansvarligt.

Vi mener, at det har en positiv betydning for vores investeringsprodukter, hvis vi som kapitalforvaltere sikrer, at de virksomheder vi investerer i opfører sig ansvarligt. Derfor har har vi et dedikeret team, som udelukkende beskæftiger sig med at analysere de virksomheder vi investerer i, i forhold til miljø, socialt ansvar og forretningsetik - den såkaldte ESG analyse

For investorerne fører det til større gennemsigtighed og ikke mindst et stærkere og mere stabilt, langsigtet afkast. Vi tror, ​​at aktivt ejerskab via dialog med de virksomheder, vi investerer i, er den bedste måde at påvirke og ændre virksomhedernes adfærd på.

ESG analyse

ESG - analyse

Når Nordeas porteføljemanagere beslutter, hvilke virksomheder de vil investere i, sker det bl.a. på baggrund af finansielle nøgletal fra virksomhederne. Men de bruger også den såkaldte ESG-analyse. ESG står for Environmental, Social and Governance – eller på dansk Miljø-, Samfunds- og Forretningsetiske forhold. Det er parametre, som bliver grundigt analyseret, når de skal vurdere om en virksomhed håndterer deres risici på en ansvarlig måde.

Dialog

Dialog med virksomhederne

Vi går i dialog med de virksomheder, som ikke overholder de gældende normer, og som efter vores vurdering har behov for at forbedre deres håndtering af miljø-, samfunds- og forretningsetiske forhold.

Det kan ofte være en lang proces og resultatet af dialogen bliver enten, at virksomheden viser betydelige fremskridt og dermed bliver taget af vores observationsliste. Eller også kan udfaldet være, at Nordeas komité for ansvarlige investeringer beslutter at udelukke virksomheden helt fra Nordeas investeringsunivers.

Udelukkede selskaber

Udelukkede selskaber

At udelukke et selskab fra porteføljen er den sidste udvej. Men hvis virksomheden bryder de internationale normer og ikke udviser forandringsvilje i forhold om miljø, samfund, arbejdstagerrettigheder eller selskabsledelse, kan vi vælge at udelukke selskabet.

I vores aktivt forvaltede afdelinger, udelukker vi selskaber, der er involveret i produktion eller udvikling af klyngevåben eller atomvåben. Det samme gælder for selskaber, der bryder FN's konventioner for menneskerettigheder.

Se liste over udelukkede selskaberÅbner i nyt vindue

Aktivt ejerskab

Hvad er aktivt ejerskab?

Aktivt ejerskab handler om forholdet mellem aktieejere og virksomhedens bestyrelse og ledelse.

Nordea Invest er ligesom de øvrige foreninger og fonde, der administreres af Nordea Funds Ltd, aktive ejere. Som aktive ejere er vi med til at påvirke de virksomheder, vi investerer i. Det sker for eksempel gennem vores deltagelse på generalforsamlinger, når bestyrelser skal vælges eller ved anvendelse af vores stemmeret som aktionær på generalforsamlingen.

Formålet er at sikre en god langsigtet udvikling af de virksomheder, vi investerer i. Det gavner aktionærer, medarbejdere og andre interessenter.

Fokusområder for aktivt ejerskab:

  • Udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer
  • Stillingtagen til strukturændringer i forbindelse med køb af virksomheder
  • Spørgsmål om kapitalstruktur, eksempelvis hvis virksomheden vil udstede nye aktier eller låne penge. Men også tilbagekøb af aktier eller udbyttepolitik
  • Spørgsmål vedrørende incitamentsprogrammer (ofte også kaldet bonusprogrammer) og principper for vederlag til ledelsen

Læs mere om Corporate Governance Principles (pdf, 549 KB)Åbner i nyt vindue