Fund governance

Fund governance er et sæt retningslinjer for god ledelse af investeringsforeninger, der skal sikre rimelige vilkår og gennemsigtighed for medlemmer og andre interessenter som fx myndigheder, samarbejdspartnere og medier.

Fund governance anbefalinger

InvesteringsForeningsBranchens (IFB) anbefalinger om fund governance skal ses som et supplement til den eksisterende lovgivning om investeringsforeninger. Anbefalingerne tager udgangspunkt i et "følg eller forklar-princip". Det vil sige, at foreningerne skal redegøre for baggrunden, såfremt de ikke følger anbefalingerne.

Foreningerne administreret af Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland, fraviger IFB’s fund governance anbefalinger på følgende områder, idet de øvrige anbefalinger følges af alle foreningerne:

Alle foreninger
Foreningerne har en valgperiode på to år til bestyrelsen, mens det anbefales, at den ikke vælges for mere end et år ad gangen. Fravigelsen er sket for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

Det er muligt at give bestyrelsen en samlet fuldmagt til foreningernes generalforsamlinger, mens det anbefales, at investorerne via fuldmagter kan tage stilling til hvert enkelt punkt på generalforsamlingen. Fravigelsen skyldes systemtekniske forhold, som vanskeliggør en stillingstagen til hvert enkelt punkt.