Generalforsamling 2015

Den ordinære generalforsamling 2015 for Investeringsforeningen Nordea Invest blev afholdt den 14. april i Tivoli Congress Center.

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015

Forløb af generalforsamlingen

På generalforsamlingen blev formandens beretning taget til efterretning og årsrapporten godkendt.

Direktør Lars Eskesen og direktør Hans Munk Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Direktør Lennart Meineche udtrådte af bestyrelsen. Administrerende direktør Mads Lebech blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med direktør Lars Eskesen som formand og direktør Hans Munk Nielsen som næstformand.

Forslaget om bestyrelseshonoraret for 2015 blev godkendt.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som foreningens revisionsselskab.

På generalforsamlingen var der fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer:

  • Etablering af mulighed for indskud i kreditinstitutter for afdelingerne Virksomhedsobligationer og Stabil Balanceret
  • Etablering af mulighed for flere afdelinger til at investere i andre institutter og foreninger
  • Tilretning af vedtægter vedrørende adgang til investering i ikke-børsnoterede obligationer for flere afdelinger
  • Konsekvensrettelser af vedtægter, jf. opdatering af Investeringsforeningsloven
  • Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag

Alle forslag blev vedtaget.

De foreslåede udbetalinger af udbytte i kroner pr. andel for regnskabsåret 2014 blev vedtaget og kan ses her:

Udbytter