Aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab handler om forholdet mellem aktieejere og virksomhedens bestyrelse og ledelse

Hvad er aktivt ejerskab

Nordea Invest er ligesom de øvrige foreninger og fonde, der administreres af Nordea Funds Ltd, aktive ejere. 

Som aktive ejere er vi med til at påvirke de virksomheder, vi investerer i. Det sker for eksempel gennem vores deltagelse på generalforsamlinger, når bestyrelser skal vælges eller ved anvendelse af vores stemmeret som aktionær på generalforsamlingen.

Formålet er at sikre en god langsigtet udvikling af de virksomheder, vi investerer i. Det gavner aktionærer, medarbejdere og andre interessenter.

Fokusområder for aktivt ejerskab:

  • Udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer
  • Stillingtagen til strukturændringer i forbindelse med køb af virksomheder
  • Spørgsmål om kapitalstruktur, eksempelvis hvis virksomheden vil udstede nye aktier eller     låne penge. Men også tilbagekøb af aktier eller udbyttepolitik. 
  • Spørgsmål vedrørende incitamentsprogrammer (ofte også kaldet bonusprogrammer) og     principper for vederlag til ledelsen.