Acontoudlodning september 2017

Investeringsforeningen Nordea Invest udbetaler acontoudlodning for nedenstående afdelinger for perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2017. Udlodningerne vil blive udbetalt til investorernes konti den 15. september 2017 og vil fragå kursen onsdag den 13. september 2017. Dato for sidste handelsdag til gammel kurs er den 12. september 2017.

ISIN-kode
FondUdlodning i kr. pr. andel
DK0015168686Nordea Invest Mellemlange obligationer1,00 kr. pr. andel
DK0060145183Nordea Invest Fonde0,50 kr. pr. andel
DK0060268506Nordea Invest Korte obligationer0,80 kr. pr. andel
DK0060187342Nordea Invest Lange obligationer0,80 kr. pr. andel