Udbytte

Her kan du se udbytterne for 2016, som bliver udbetalt den 8. februar 2017. Hvis en afdeling ikke fremgår af listen, er det fordi den ikke udbetaler udbytte.

Udbytter for 2016 for Investeringsforeningen Nordea Invest

ISINUdbytte i kr. i alt pr. andelAcontoudbytte i kr. pr. andel 2016

Udbytte i kr. pr. andel til udbetaling
den 8. februar 2017

Obligationsafdelinger
Mellemlange obligationerDK00151686863,40
1,302,10
European High Yield BondsDK00163067989,50
0,009,50
VirksomhedsobligationerDK00160153995,00
0,005,00
FondeDK00601451833,70
1,002,70
Korte obligationerDK00602685062,00
1,001,00
Verdens ObligationsmarkederDK00603538866,10
0,006,10
Lange obligationerDK00601873423,40
0,902,50
HøjrenteLandeDK00162548995,00
0,005,00
Virksomhedsobligationer HøjrenteDK00160674326,00
0,006,00
Korte obligationer LagerbeskattetDK00600146781,25
0,001,25
Aktieafdelinger
Nordic Small CapDK001597469526,70
0,0026,70
Europa Small CapDK001596098311,30
0,0011,30
DanmarkDK001026585991,80
0,0091,80
Global Small CapDK00160509743,80
0,003,80
EuropaDK00102656930,80
0,000,80
USADK00102657769,70
0,009,70
FjernøstenDK00101978394,90
0,004,90
Aktier IIDK001535706539,10
0,0039,10
Danske aktier fokusDK006001246620,70
0,0020,70
AktierDK001025015823,90
0,0023,90
Global StarsDK001030132416,10
0,0016,10
Emerging MarketsDK00103081704,60
0,004,60
Stabile AktierDK006004830412,90
0,0012,90
Nordic StarsDK00600957351,80
0,001,80
KinaDK00601343029,20
0,009,20
IndienDK006014496210,20
0,0010,20
Klima og MiljøDK006019218518,20
0,0018,20
Globale Aktier IndeksDK00604516236,30
0,006,30
Blandede afdelinger
0,00
Basis 1DK00161958606,50
0,006,50
Basis 2DK00161959448,700,008,70
Basis 3DK00161960828,000,008,00
Basis 4DK00600758938,700,008,70
Stabil BalanceretDK00600145954,000,004,00
Udbytter for 2016 for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje
Afdeling/andelsklasseISINUdbytte i kr.i alt pr. andelAcontoudbytte i kr. pr. andel 2016Udbytte i kr. pr. andel til udbetaling
den 8. februar 2017
AktierDK00602733408,900,008,90
Aktier StrategiDK00602737796,80
0,006,80
Korte ObligationerDK00602729611,00
0,001,00
Lange Obligationer
DK00602731833,80
0,003,80
Fleksibel – ObligationerDK00606382941,90
0,001,90
Verdens ObligationsmarkederDK00602732662,250,002,25
PBPM Globale Aktier Fokus KL2DK00604954060,60
0,000,60
PBPM Globale Aktier Fokus KL3DK00604955960,70
0,000,70
PBPM Globale Aktier Strategi KL1 DK00604956799,80
0,009,80
PBPM Globale Aktier Strategi KL2DK006049575210,10
0,0010,10
PBPM Globale Aktier Strategi KL3DK006049583610,40
0,0010,40
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL1DK00604959191,50
0,001,50
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL2DK00604960571,60
0,001,60
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL3DK00604961311,70
0,001,70
PBPM Kreditobligationer KL1DK00604962142,80
0,002,80
PBPM Kreditobligationer KL2DK00604964873,00
0,003,00
PBPM Kreditobligationer KL3DK00604965603,100,003,10