Aktieudlån i Nordea Invest

Publiceret den 19.11.2015

Aktieudlån er en normal og legitim aktivitet på finansmarkederne og er med til at skabe god likviditet for alle aktieinvestorer. Nordea Invest låner aktier ud for at skabe ekstra afkast for medlemmerne – og det er vi 100% åbne omkring.

Beslutningen om at indgå i aftaler om aktieudlån er truffet af Nordea Invest’s generalforsamling. I Nordea Invest’s halv- og helårsrapporter kan man løbende læse om omfanget af aktieudlån for de afdelinger, hvor det forekommer. Vi offentliggør udlånets omfang, de indtægter der har været, samt de afledte omkostninger. 75% af indtægterne går ubeskåret til medlemmerne, hvilket er højt i international sammenhæng.

Nordea Invest har dobbelt sikkerhed, når afdelingernes aktier lånes ud og Nordea Invest’s krav er meget strenge sammenlignet med hvad der ses internationalt. Kun de mest sikre statsobligationer og lignende fra godkendte lande accepteres som sikkerhed, og der kræves en sikkerhedsdækning på over 100%. Ud over dette garanterer Nordea Invest’s depotbank, J.P. Morgan for alle udlån.

Nordea Invest’s samlede udlån ligger må aldrig komme over 20 % af formuen og ligger i praksis omkring 2-3%. Dette er meget lavt i international sammenhæng. Nordea Invest har desuden en aftale med sin depotbank om at vi ikke deltager i skattespekulation i forbindelse med aktieudlån.

Nordea Invest’s afdelinger foretager ikke shorting (spekulation i en akties fald), da dette er i strid med lovgivningen for UCITS, som danske investeringsforeninger falder under. Vi ser dog ikke andre aktørers shorting som noget negativt, men derimod som en fuldt legitim (og i øvrigt fuldt lovlig) aktivitet i markedet, som bidrager til at skabe bedre likviditet for alle investorer.