Bedst i Europa i 2016 til at investere ansvarligt

06.01.2017

Af Catrine Mark, Nordea Funds

Efter flere års konsekvent og dedikeret arbejde med ESG og ansvarlige investeringer anses Nordea Asset Management nu som en pioner på området. Med det in mente er det ikke overraskende, at det europæiske tidsskrift Capital Finance International (CFI) for tredje år i træk har tildelt Nordea Asset Management prisen for den bedste investeringsproces i Europa i 2016 med hensyn til miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (såkaldte ESG-aspekter: environmental, social and governance).

- Vi er stolte over at få prisen for tredje år i træk. Det bekræfter, at vi arbejder meget dedikeret med ESG-aspekter, og at vi er på rette vej med vores ambition om at integrere miljø- og samfundsmæssige aspekter i alle dele af vores porteføljeforvaltning - siger Hetal Damani, Co-Head for Responsible Investments i Nordea Asset Management. Hun fortsætter:

- Vi har været blandt pionererne i Europa på ESG-området, og vi vil fortsat arbejde med at finde de bedste løsninger for vores investorer og skabe afkast med ansvar. Simpelthen fordi, vi tror, at vi på den måde opnår bedre afkast for investorerne på lang sigt. 

Juryens bedømmelse i 2016:

”Ved at fokusere på både finansielle resultater og ansvarlighed kan Nordea Asset Management tilbyde kunderne bæredygtige løsninger. Nordea skaber værdi for kunderne ved aktivt at inddrage miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG) i sine analyser og investeringsbeslutninger – herunder især i investeringsanalysen, aktivallokeringen og overvågningen af afkastudviklingen. Nordea Asset Management arbejder på at integrere ESG-aspekter i investeringsprocesserne i sine forvaltningsenheder og udvikler og tilbyder specialiserede ESG-produkter til kunderne.” 

ESG og Nordeas investeringsproces

Ved at fokusere på både finansielle resultater og ansvarlighed kan vi tilbyde kunderne bæredygtige løsninger. Vi mener, at vi kan skabe værdi for kunderne ved aktivt at inddrage miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG) i vores analyser og investeringsbeslutninger – herunder især i investeringsanalysen, aktivallokeringen og overvågningen af afkastudviklingen. Vi anerkender, at integrering af ESG-aspekter er en del af vores forpligtelse over for investorer, der ønsker, at deres porteføljer forvaltes på en måde, der omfatter en systematisk evaluering af langsigtede risiko- og afkastfaktorer. Vi sikrer, at vores ESG-analyser integreres i investeringsprocesserne i forvaltningsenhederne, og vi udvikler og tilbyder specialiserede ESG-produkter og -services til kunderne sammen med andre enheder.

Om CFI

CFI er et tidsskrift med base i London, der dækker emner inden for økonomi, finans og industri. Hvert år udpeger CFI.co personer og organisationer, der bidrager betydeligt til økonomisk konvergens og i særlig grad skaber værdi for alle interessenter. På baggrund af sin rapportering om økonomisk konvergens ved CFI.co, at best practice kan findes over hele verden, og formålet med prisuddelingen er at identificere og belønne toppræstationer, uanset hvor de findes, i håb om at inspirere andre til at forbedre deres egen performance. 

Det er tredje gang, at CFI tildeler en pris for bedste ESG-proces. Vinderen kåres blandt de nominerede kandidater af en særlig CFI-jury. Tidsskriftet udgives både på tryk og i elektronisk form på internettet.