Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag i unoterede afdelinger

Publiceret den 09.11.2016

Henholdsvis det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag forhøjes midlertidigt i nedenstående afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros og Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje på baggrund af markedsuro som følge af det amerikanske valg og deraf følgende udvidede handelsspreads i markedet.

Afdeling

ISIN

Nuværende emissions-tillæg

Ændring

Nyt emissions-tillæg

Nuværende indløsnings-fradrag

Ændring

Nyt Indløsnings-fradrag

Engros Euro Investment Grade

DK0016008857

0,30

0,30

0,60

0,05

0,05

0,10

Engros Corporate Bonds

DK0016202740

0,30

0,30

0,60

0,05

0,05

0,10

Engros Global High Yield

DK0060476612

0,50

0,50

1,00

0,05

0,05

0,10

Engros Emerging Market Bonds

DK0060476885

0,70

0,70

1,40

0,05

0,05

0,10

Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

DK0060273266

0,40

0,40

0,80

0,05

0,05

0,10

PBPM Kreditobligationer KL1

DK0060496214

0,40

0,40

0,80

0,05

0,05

0,10

PBPM Kreditobligationer KL2

DK0060496487

0,40

0,40

0,80

0,05

0,05

0,10

PBPM Kreditobligationer KL3

DK0060496560

0,40

0,40

0,80

0,05

0,05

0,10