Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag i Portefølje, Engros, Kommune, Bolig og Hedgeforeningen

Det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag har midlertidigt været forhøjet i nedenstående afdelinger på baggrund af den markedsuro, der fulgte efter den britiske EU-afstemning den 23/06/2016 og deraf følgende udvidede handelsspreads i markedet. 

De gældende satser fremgår af nedenstående tabel i søjlen med tillæg pr. 28/06/2016

ISIN

Navn

Emissions-tillæg 24/06/2016

Indløsnings-fradrag 24/06/2016

Emissions-tillæg 27/06/2016

Indløsnings-fradrag 27/06/2016

Emissions-tillæg 28/06/2016

Indløsnings-fradrag 28/06/2016

 

Nordea Invest Engros

 

 

 

 

 

 

DK0016202740

Engros Corporate Bonds

0.6000%

0.1000%

0.6000%

0.1000%

0.3000%

0.0500%

DK0060476885

Engros Emerging Market Bonds

1.2000%

0.1000%

1.2000%

0.1000%

0.7000%

0.0500%

DK0016008857

Engros Euro Investment Grade

0.6000%

0.1000%

0.6000%

0.1000%

0.3000%

0.0500%

DK0060476612

Global High Yield

0.8000%

0.1000%

0.8000%

0.1000%

0.5000%

0.0500%

DK0016275118

Engros Korte obligationer

0.2000%

0.2000%

0.1000%

0.1000%

0.1000%

0.1000%

DK0016275381

Engros Mellemlange obl.

0.2600%

0.2600%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

DK0016059769

Engros Obligationer

0.3000%

0.3000%

0.1500%

0.1500%

0.1500%

0.1500%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordea Invest Bolig

 

 

 

 

 

 

DK0016023302

Bolig

0.2600%

0.2600%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordea Invest Kommune

 

 

 

 

 

 

DK0016066384

Kommune I

0.2000%

0.2000%

0.1000%

0.1000%

0.1000%

0.1000%

DK0016066111

Kommune II

0.2600%

0.2600%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

 

 

 

 

 

 

DK0060272961

Portefølje Korte Obligationer

0.2000%

0.2000%

0.1000%

0.1000%

0.1000%

0.1000%

DK0060273183

Portefølje Lange Obligationer

0.3000%

0.3000%

0.1500%

0.1500%

0.1500%

0.1500%

DK0060273266

Portefølje Verdens Obl.markede

0.8000%

0.1000%

0.8000%

0.1000%

0.4000%

0.0500%

DK0060638294

Portefølje Fleksibel - Obligationer

0.4000%

0.4000%

0.2000%

0.2000%

0.2000%

0.2000%

DK0060495919

PBPM Stats- og realkreditobligationer KL1

0.2600%

0.2600%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

DK0060496057

PBPM Stats- og realkreditobligationer KL2

0.2600%

0.2600%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

DK0060496131

PBPM Stats- og realkreditobligationer KL3

0.2600%

0.2600%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

0.1300%

DK0060496214

PBPM Kreditobligationer KL1

0.8000%

0.1000%

0.8000%

0.1000%

0.4000%

0.0500%

DK0060496487

PBPM Kreditobligationer KL2

0.8000%

0.1000%

0.8000%

0.1000%

0.4000%

0.0500%

DK0060496560

PBPM Kreditobligationer KL3

0.8000%

0.1000%

0.8000%

0.1000%

0.4000%

0.0500%

DK0060496644

PBPM Balance KL1

0.5000%

0.3000%

0.2500%

0.1500%

0.2500%

0.1500%

DK0060496727

PBPM Balance KL2

0.5000%

0.3000%

0.2500%

0.1500%

0.2500%

0.1500%

DK0060496800

PBPM Balance KL3

0.5000%

0.3000%

0.2500%

0.1500%

0.2500%

0.1500%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje

 

 

 

 

 

 

DK0060300929

Fleksibel

0.4000%

0.4000%

0.2000%

0.2000%

0.2000%

0.2000%