Nordea Invest reducerer gradvist "home bias" i sine afdelinger

Bestyrelsen i Nordea Invest har besluttet gradvist at reducere overvægten af danske aktier – den såkaldte ”home bias” – i en række af afdelingerne.

”Home bias” er et udtryk for den overeksponering i hjemlandets aktier, som mange blandede, globale og europæiske aktiefonde i Danmark og andre lande har. "Home bias" reflekterer, at flertallet af investorer gerne investerer i virksomheder, de kender og føler sig trygge ved fra deres eget land. Ud fra en porteføljeteoretisk betragtning betyder "home bias" dog en højere landerisiko på hjemlandet, end der findes i en global portefølje.

Ændringen i home bias sker, for fortsat at afspejle Nordea Banks langsigtede investeringsanbefalinger, og vil finde sted over de kommende 12-18 måneder. Ændringen er ikke betinget af en ændret taktisk holdning til danske aktier, i forhold til andre aktivklasser.

Efter tilpasningen af afdelingerne, vil medlemmerne i Nordea Invest have en mindre eksponering til det danske aktiemarked, end det er tilfældet i dag, men vil bibeholde en højere andel af danske aktier end det, der findes i en markedsværdivægtet global aktieportefølje.