Normalisering af emissionstillæg og indløsningsfradrag i unoterede afdelinger

Publiceret den 09.11.2016

Som følge af normalisering af markederne nedsættes emissionstillæg og indløsningsfradrag i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros og Investeringsforeningen Nordea Invest Porteføljei henhold til nedenstående:

Afdeling

ISIN

Nuværende emissions-tillæg

Ændring

Nyt emissions-tillæg

Nuværende indløsnings-fradrag

Ændring

Nyt Indløsnings-fradrag

Engros Euro Investment Grade

DK0016008857

0,60

-0,30

0,30

0,10

-0,05

0,05

Engros Corporate Bonds

DK0016202740

0,60

-0,30

0,30

0,10

-0,05

0,05

Engros Global High Yield

DK0060476612

1,00

-0,50

0,50

0,10

-0,05

0,05

Engros Emerging Market Bonds

DK0060476885

1,40

-0,70

0,70

0,10

-0,05

0,05

Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

DK0060273266

0,80

-0,40

0,40

0,10

-0,05

0,05

PBPM Kreditobligationer KL1

DK0060496214

0,80

-0,40

0,40

0,10

-0,05

0,05

PBPM Kreditobligationer KL2

DK0060496487

0,80

-0,40

0,40

0,10

-0,05

0,05

PBPM Kreditobligationer KL3

DK0060496560

0,80

-0,40

0,40

0,10

-0,05

0,05