Direktion og bestyrelse

Investeringsforeningen Nordea Invest har sin egen bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Den daglige ledelse i Investeringsforeningen Nordea Invest varetages af Nordea Fund Management, som er en dansk filial af det finske administrationsselskab Nordea Funds Oy.

Direktion

 

Eric Pedersen

Direktør i Investeringsforeningen Nordea Invest

 
 

Bestyrelse

 

Marianne Philip - formand

Advokat

Tel:  55 47 25 46

 
 
 
 

Per Skovsted - næstformand

Direktør

Tel:  55 47 25 46

 
 
 
 

Anne Elisabeth Jensen

Tidligere medlem af Europa-Parlamentet

Tel:  55 47 25 46

 
 
 
 

Mads Ulrik Lebech

Administrerende direktør

Tel:  55 47 25 46

 
 
 
 

Kim Balle

Direktør

Tel:  55 47 25 46

 
 
 

Bestyrelsens opgave

Bestyrelsens primære opgave er at påse, at følgende foreninger drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af det danske Finanstilsyn:

  • Investeringsforeningen Nordea Invest
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Engros
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune
  • Kapitalforeningen Nordea Invest